header-king-top
หน้าแรก แจ้งข่าวโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สนง.ปส.8"

กรรมการมหาเถรสมาคม

Boonlert_black
สมเด็จพระวันรัต

ประธานกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สนง.กลุ่ม.ปส.8

Boonlert_black
พระโสภณพุทธิธาดา

ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

P_Nok_black
พระครูรัตโนภาส
รองประธานกลุ่มโรงเรียนาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
P_Nok_black
พระครูสุญาณโสภิต
รองประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อ - สอบถาม

เรื่อง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 9

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 9

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ณ โรงเรียนวัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

Download :

1. ประกาศผลคะแนนแข่งขันทักษะทางวิชาการม.ต้น59

2. ประกาศผลคะแนนแข่งขันทักษะทางวิชาการม.ปลาย59

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Boonlert_black
นายพนม ศรศิลป์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองพุทธศาสนศึกษา

Boonlert_black
ดร.บุญเลิศ  โสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
P_Nok_black
นางพรเพ็ญ  กิตติธรางกูร
ผ.อ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

ผลแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา